EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ליאורה אדלשטיין (אילת) ניהלה כתב אישום נגד נהג מונית ציון לרדו על 3.80 שח