EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ליליאן שפרן שקד שלחה את יהורם שקד לפוליגרף והוא נכשל