Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "לימור סלמן בן רפאל משרתת את חברות הביטוח החזיריות כדי לא לשלם פוליסות"

בית המשפט

לפנינו סיפור על עוד עו”ד המשרתת את חברות הביטוח החזיריות, לימור סלמן בן רפאל, אשר מחפשת כל תירוץ אפשרי להתנער מתשלומי פוליסה.  בענין זה...

תגובות אחרונות

Subscribe

Translate »