Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "למה אבי חימי לא מייצג לפי תעריפי הסנגוריה הציבורית?"

בית המשפט

הסנגוריה הציבורית פיתתה את אבי חימי לקבל את הייצוג של רונאל פישר ב”הסכם העסקה מיוחד” שזה אומר שהוא יקבל שכר לפי תעריפי שוק ולא...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »