Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "מאיה מרינה לוי קוראת לנשים תחטופנה קטינים ואני לא אחזיר אותם לאבא – המקרה של סיון קלינגהופר"

בית המשפט

האבות שלא חיים בישראל הם היחידים שיכולים לפתוח את הסיפורים שלהם על מה שקורה בבתי המשפט הסדומיים למשפחה בישראל.  הנה סיפורו של האבא רז...

תגובות אחרונות

Subscribe

Translate »