Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "מוטי דוד הוא שוטר שמרגל אחרי מבקרי המשטר וגולשים"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

רוצים לראות איך נראה תיק חקירה משטרתי בלי מתלוננים שנפתח במשטרה רק לצורך ניפוח מספר התיקים שהיחידה מטפלת בהם ולקבלת תקציבים? עיינו בחומרי החקירה...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »