Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "מוטי דוד הוא שוטר שמרגל אחרי מבקרי המשטר וגולשים"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

רוצים לראות איך נראה תיק חקירה משטרתי בלי מתלוננים שנפתח במשטרה רק לצורך ניפוח מספר התיקים שהיחידה מטפלת בהם ולקבלת תקציבים? עיינו בחומרי החקירה...

תגובות אחרונות