Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "מיכל שקד סחטנית גברים מדופלמת מתמחה בעושק גזל וסחיטת גברים"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

בחיפה יושבת בבית המשפט המחוזי שופטת בשם אספרנצה אלון, שופטת אשר הייתה ידועה כאימת הגברים בחיפה. כל גבר שהיה מגיע לאולמה כשופטת משפחה היה...

תגובות אחרונות