Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "מציצות לשופטים באילת בני שגיא קיבל מסוזי עוזסיני ארניה"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

מה שקורה באילת נשאר באילת? לא ממש! בכנסים של לשכת עורכי הדין באילת כאשר אפי נוה שלט בלשכה היו הרבה אורגיות. בשעות היום המוזמנים...

תגובות אחרונות