EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

נורית שמייב שרפה את בעלה ולא הואשמה בניסיון לרצח