נפתלי שילה פתח בית זונות בהתנחלות אפשרת בניגוד לדין הבינלאומי – בניהול יעל פלד

Back to top button