EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

סקופ התלונה במשטרה של שרית פיליפסון על פרסום הרומן עם יוחנן דנינו