Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "עובדת מדינה עדנה ניסים מסדרת לעובדי מדינה פושעים קומבינה של נזיפה בבית דין משמעתי"

בית המשפט

לעובדי המדינה בישראל יש פריבילגיה מיוחדת.  כשהם מבצעים עבירות פליליות, מסווגים את זה כעבירת משמעת ושולחים אותם לבית הדין המשמעתי של עובדי מדינה.  אזרחים...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »