Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "עו”ד גיל עוז בחוצפתו גבה שכר טרחת בורר 20000 שח על תביעה של 40000 שח"

בית המשפט

מסתבר שמי שתובע קיבוץ, או קיבוץ שתובע אזרח המבקש להתקבל לקיבוץ שהו אגודה שיתופית, צריך ללכת לבוררות. צריך לפנות בהתאם להוראת סעיף 52 לפקודת...

תגובות אחרונות