Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "עו”ד גיל עוז סוחט 50% משווי תביעות בבוררות של קיבוצים"

בית המשפט

מסתבר שמי שתובע קיבוץ, או קיבוץ שתובע אזרח המבקש להתקבל לקיבוץ שהו אגודה שיתופית, צריך ללכת לבוררות. צריך לפנות בהתאם להוראת סעיף 52 לפקודת...

תגובות אחרונות