Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "עינת שניידר פסיכולוגית לילדים באג'נדה פמיניסטית מסוכנת לאבות"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

ציבור האבות מוזהר מפני מגע עם מטפלת פמינאצית עדי צימרמן המסיתה ילדים שנשים חוטפות למעונות נשים מוכות, מלמדת אותם לשנוא את האבות ושותלת בהם...

תגובות אחרונות