Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "עמיצור איתם בית הדין לעבודה נותן סעדים ומשרת רק עובדות נשים ולא עובדים זכרים"

בית המשפט

לפנינו עוד פסק דין מחפיר השזור ורווי בהפליה מעדיפה לטובת נשים בבית הדין לעבודה.  היום בבית הדין לעבודה כל אישה זוכה ומקבלת כל מה...

תגובות אחרונות