Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "פושעת גרושה בשם אורית רביב שביצעה 69 פשעים של הפרת פרטיות וקיבלה נזיפה וקנס 5500 שח"

בית המשפט

לעובדי המדינה בישראל יש פריבילגיה מיוחדת.  כשהם מבצעים עבירות פליליות, מסווגים את זה כעבירת משמעת ושולחים אותם לבית הדין המשמעתי של עובדי מדינה.  אזרחים...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »