Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "רומי קבבל מקבלת צ’ופרים מהרוצחת רבקה מקייס"

בית המשפט

לפנינו פסק דין עלוב ביותר והזוי ומטורלל של רבקה מקייס, במקרה זה נגד אישה אולם מדובר באישה ששמה זין על רבקה מקייס, צפצפה עליה,...

תגובות אחרונות