Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "רותם קולדר עיאש תמיד יש להפריע לגבר מלהוכיח תביעותיו "לא הוכח ש""

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

באשדוד יושבת שופטת רעה מאוד לגברים, שופטת שמתאכזרת אליהם, מבצעת בהם שיימינג מממוקד ולקינוח תוקעת להם עשרות אלפי שקלים הוצאות. השיטה של רותם קודלר...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »