Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "שוחד מיני אירית הרמל שיחדה את משה גל מהנהלת בתי המשפט"

בית המשפט

בחודש יוני 2012 מונתה אירית הרמל וינברג לרשמת בבית דין לעבודה.  המינוי הזה היה בלי לעבור הצבעה בוועדה למינוי שופטים.  מי סידר לה את...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »