EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שוטרי משטרת בת ים השקיעו 4.3 מיליון שח ברווח מהשוק השחור