EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שירי רום אישרה לשלוח שוטרים ישראלים לתאילנד לחטוף אזרח ישראלי