EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שלי דנינו – מי באשקלון רוצה שילדיו יחונכו ע”י מורה אלימה ששורטת בציפורניים