Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "שלמה למברגר מאשר לחקור את אפי נוה בתיק לורי שם טוב על מין ומינויים"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

שלמה למברגר הודיע שהוא החליט לסגור את תיק החקירה של אפי נוה בפרשת “מין ומינויים”. במקביל נסגרה גם החקירה נגד השופטת אתי כרייף שנחשדה...

תגובות אחרונות