Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "שלמה שושן ואיתן זן בר קבעו כי במקרה של בעל שבגד “רועה זונות” יש לחייב בכתובה רק לאחר שקיבל התראה לשוב למוטב"

בית המשפט

באופן נדיר נתקלנו בפסק דין נורמלי של בית דין רבני והפעם מטבריה. עו”ד רחלי ממאן (טבריה) הגישה תביעה לכתובה של 555,000 ש”ח.  כידוע בדת...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »