Tue, Oct 3, 2023
Close

ההוצאה להורג הוצל”פ 1: עידית גור אריה (עכו) אם אישה הגישה הודעה שקרית על המצאה לפני 17 שנים כשהחייב היה בחו”ל ההליך לא יבוטל ובמקום זאת “נשנה את מועד המסירה” בלי שהיתה מסירה

ההוצאה להורג הוצל”פ 1: עידית גור אריה (עכו) אם אישה הגישה הודעה שקרית על המצאה לפני 17 שנים כשהחייב היה בחו”ל ההליך לא יבוטל ובמקום זאת “נשנה את מועד המסירה” בלי שהיתה מסירה
  • Publishedדצמבר 15, 2022

ראו עד כמה נבלות הרשמות במסלול הוצל”פ אזרחי רגיל.  אישה פתחה הליכי הוצל”פ ב 2005 כשהגרוש גר בחו”ל על 3 שטרות בשווי 3,600 ש”ח לשלושת השוטרות.  היא זייפה את המסירה ושיקרה לרשמת ההוצל”פ עידית גור אריה כאילו בוצעה מסירה של האזהרה בישראל.  הגרוש בכלל לא ידע על כך.  כיום החוב התנפח פי 4 ורבע ל 15,300 ש”ח.

רק ב 2022 נודע לו על כך רק כעבור 17 שנים שבכלל קיים נגדו תיק הוצל”פ עם מסירה שקרית ופיקטיבית…..  מצופה היה מהרשמת למחוק את התיק ולהורות לתובעים לפתוח תיק חדש ולבצע מסירה כדין, אם בכלל יש לתובעים זכויות לפעול באיחור כה רב.

 

מבדיקה שערכנו מסתבר שהנתבע התגורר בכלל ברחובות ומעולם לא התגורר בהרצליה, אפילו בני משפחתו של הנתבע לא גרים באיזור הרצליה רבתי אז מדוע איך וכיצד השליח מסר תצהיר מסירה? אנחנו בעדנה יודעים מה הסיבה. ישנם עורכי דין זבל שעובדים עם משרדי שליחים זבל שתמורת 100 ש”ח ימכרו את נשמתם לשטן. זו עובדה בסדום. תצהירי שקר כאלו הם יום יומיים ואין כל עונש כשנתפסים. לא השליח נענש ובודאי שלא השולח. סדום ועמורה

 

עידית גור אריה רשמת הוצלפ מזונות מעקלת לגברים הכל לבבות טחול כליות
עידית גור אריה רשמת הוצלפ מזונות מעקלת לגברים הכל לבבות טחול כליות

 

עוד עידית גור אריה רשמת הוצלפ פמיניסטית שמעקלת גופות וגוויות
עוד עידית גור אריה רשמת הוצלפ פמיניסטית שמעקלת גופות וגוויות

אבל בסדום שבא מוציאים להורג גברים חוסר ההיגיון חוגג ובמקום לסגור תיק שנפתח בשקר, הרשמת  פשוט “מעדכנת את מועד המסירה”…. אם לא די בכך הרי כי אישור המסירה מעיד כי הינו תצהיר שיקרי ועל כך היה חובה על השופטת להעביר את הנושא לחקירת משטרה. משלא עשתה כן הרי כי השופטת בעצמה הופכת לשותפה של ממש לפשע.

במקום להגיד את מה שברור שבגלל שהוא היה בחו”ל מסירה לא היתה יכולה לקרות, הרשמת מתנסחת בצורה מעודנת וכותבת ש”עולה קושי….  “עולה קושי ממשי לקבוע כי החייב קיבל לידיו האזהרה בתיק,בנסיבות בהן אין כל מסמך סרוק בתיק, ומשהחייב כלל לא שהה בארץ במועד מסירת האזהרה הנטען”.  איזה קושי עולה?  הוא לא היה בארץ.  הוא לא קיבל כלום…. מעולם!

הרשמת מעדכנת את מועד המסירה  “מועד מסירת אזהרה לחייב יעודכן ליום 01.09.2022″…  למרות שלא בוצעה מסירה חדשה, וקובעת ש”לחייב הזכות לעתור לביטול הריביות בתיק מכוח הוראות סעיף 81 א 4 לחוק ההוצאה לפועל, ואולם טרם בשלה העת לדון בבקשה כגון דא אשר יכול ותתייתר, נוכח התנגדות הנדונה בבית המשפט וטרם הוכרעה”.

אם עומדת לחייב הזכות לביטול הריביות בגלל ש 17 שנים הוא בכלל לא ידע על החוב, מדוע הרשמת לא מכריעה בכך לאלתר? התשובה פשוטה מאחר והוא גבר.

עידית גור אריה רשמת הוצלפ מפגרת ייצגה גברים ונכשלה סדרתית
עידית גור אריה רשמת הוצלפ מפגרת ייצגה גברים ונכשלה סדרתית – מעניין עם מי היא שכבה בכדי לקבל את התפקיד

אייל ישראלי אזהרה שקרית כי לא היה בארץ שינתה את מועד המסירה

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *