Fri, Dec 8, 2023
Close

הפסד צורב לעו”ד יונה שהרבני: פיתתה בן זוג פרוד מאישה להדביק את שם משפחתו לילד נוסף שהאישה השריצה מתרומת זרע. ארז שני שלח את השהרבנית לטחון ג’חנון

הפסד צורב לעו”ד יונה שהרבני: פיתתה בן זוג פרוד מאישה להדביק את שם משפחתו לילד נוסף שהאישה השריצה מתרומת זרע. ארז שני שלח את השהרבנית לטחון ג’חנון
  • Publishedנובמבר 16, 2022

תראו איזה תעלול נבזי עו”ד יונה שהרבני רקחה פה לגבר תמים.  למרבה המזל זה לא הצליח לה.  מדובר בנקבה שהשריצה ילד מתרומת זרע ואחר כך התעברה מבן זוג שהחזיק מעמד ביחסים אתה למשך שנה. יוצא שיש לה 2 ילדים, אחד מתרומת זרע עם שם המשפחה שלה ועוד אחד עם שם המשפחה של האקס.

בצורה מאוד “תמימה” אבל מתוחכמת היא תבעת את משרד הרווחה…. שיאשרו להוסיף את שם המשפחה של האקס לילד שהושרץ מתרומת זרעים, ומוכרת סיפור על מנת שלא יהיה הבדל בין שני האחרים שיצאו מאותו רחם.  “שינוי השם מתבקש, אפוא, כפי שמסבירה האם, בראי טובתו של הקטין על מנת שלא יהא הבדל בין האחים ובמידת מה גם יקובע עוד מעט יותר הקשר שבין בן הזוג לשעבר לבין הקטין, שהרי אין לו אב אחר”.

לא הצלחנו להבין מי הם 2 התובעים.  האם אלו האישה והבן זוג לשעבר או האישה והילד בן ה 5 שאת שמו היא רוצה לשנות ע”י הוספת שם משפחה של גבר שאינו האבא שלו.  ארז שני לא מפרט מי הם ל.ב. ומי זה ג.א. והוא כותב בסתמיות לפני בקשת אם להוסיף שם משפחה לקטין בן 5″.  למה הוא לא כותב אם זה בקשת אם וילד או בקשת אם ובן זוג לשעבר.

תעלול שינוי שם משפחה כדי להטיל חובת מזונות על אבא לא ביולוגי

בכל מקרה נראה כי באת כוח האישה יזמה תעלול על מנת לדפוק לבן זוג לשעבר תביעת מזונות לילד שאיננו שלו.

אחרת אין הסבר מה בדיוק מפריע לה שלילד מתרומת הזרע יהיה רק את שם המשפחה שלה.  בקשות כאלה הן לא נאיביות.  תמיד יש איזשהו מניע כספי לאישה בבקשות כאלה.

 

יונה שהרבני בהמת מגדר קלינית
יונה שהרבני בהמת מגדר קלינית

לא ברור גם למה משרד הפנים לא נתבע פה ולמה הנתבע הוא משרד הרווחה שהרי אין בכוחו של משרד הרווחה לרשום שמות במשרד הפנים.

עו”ד רדא נסראללה ממשרד הרווחה התנגדה לשינוי השם בטענה ש”בהעדר זיקה לזיקה שהרי השניים אינם מתגוררים יחדיו,   בן הזוג לשעבר והאם ובוודאי בהעדר קשר גנטי אין להורות על שינוי השם לבל יטעה הציבור לחשוב כי הקטין הוא בנו של בן הזוג לשעבר”.  נסראללה אכן צודקת.

ארז שני מתמחה בניכור הורי אבל בכלל לא מבין איך ממגרים ניכור הורי
ארז שני מתמחה בניכור הורי אבל בכלל לא מבין איך ממגרים ניכור הורי

ארז שני: אין אני יכול ליתן ראשית הכרה בהורותו של בן הזוג על דרך שינוי השם 

ארז שני החליט ש”שינוי השם…   יש בו משום יצירת “ראש גשר” להקניית מעמד הורי לבן הזוג. צודקת, אפוא, באת כוח היועמ”ש כשהיא מסבירה כי לעת הזו בן הזוג לשעבר אינו יכול להיחשב כהורה לקטין וגם לא נעשתה כל פעולה כדי להכיר בו כהורה, מכוח דין כלשהו….  סבור אני שאין אני יכול ליתן ראשית הכרה בהורותו של בן הזוג על דרך שינוי השם. לטעמי, הורות בקטין גם בראי טובתו, היא הכל או לא כלום.  הורות לצורך שם להבדיל מהורות לצורך זכויות וחובות, קשה לה לעלות בקנה אחד עם טובתו של קטין ואעיר ואומר שברור לי שבן הזוג אינו מתכוון כלל להתנער מחובות כאלה, כשם שהוא מקיים זמני ביקור אך הוא גם אינו מצהיר שהוא מתכוון בשלב זה לקיים חיובים הוריים, כגון תשלום דמי מזונות וכו’. כל הסוגיה כולה אינה מונחת לפתחי ומכאן מסקנתי כי לא תהא מקצת
הורות”.

במילים אחרות, אומר ארז שני:  אם הבן זוג לשעבר מוכן לקחת חסותו על פרי תרומת הזרע האנונימית, עליו לשלם מזונות ולבקש צו הורות פסיקתי.  אבל לבוא ולבקש שינוי שם משפחה לשם קישוט בלבד, בלי להפריש מכספו מזונות….  זה לא יקרה.

 

 

 

 

 

בהמש לענייני משפחה תא, ש' ארז שני פסד בעניין בקשה להוסיף שם משפחה לקטין שנולד מתרומת זרע (שש 67404-06-18)

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *