EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הפרקליטה לימור פלד: בתיק אישי של פרקליט צריך לשים רק דו”חות חיוביים ואת הרעים לזרוק לפח (פיטוריה של הילה קליין גורדון)

לימור פלד אסור לפטר פרקליטה כושלת הילה קליין גורדון

בשנת 2015 כתבה הממונה על תלונות נגד פרקליטים הילה גרסטל (נבת”ם) דוח ממצאים חמור על התנהלותה של פרקליטה זדונית, הילה קליין גורדון. (זדונית בדגש על ז’).   זה היה כל כך חמור שגלי בהרב מיארה יזמה נגדה הליכי פיטורין.

לפנינו מכתב של הפרקליטה לימור פלד מארגון הפרקליטים אשר ניסתה לשבש את מהלכי הפיטורין, ולמנוע ממיארה לפטר את הילה קליין גורדון.

 

לימור פלד אסור לפטר פרקליטה כושלת הילה קליין גורדון
לימור פלד אסור לפטר פרקליטה כושלת הילה קליין גורדון

 

 

תמונה ישנה של לימור פלד מגנת הפרקליטים הנוכלים והזדוניים
תמונה ישנה של לימור פלד מגנת הפרקליטים הנוכלים והזדוניים

לימור פלד מסבירה שהסיבה שהנבת”ם גרסטל כתבה דו”ח חמור היא בגלל שהילה קליין גורדון הקשיבה ללימוד פלד והחרימה את הנציבה, ולא ענתה לה.  היא רומזת שאילו היתה עונה, לא היה יוצא דו”ח חמור.

עוד היא מוסיפה שכעובדת מדינה, מגיע לה תקופת ניסיון במקום פיטורין, ושאמנם היא קיבלה תקופת ניסיון, אבל התקופה היתה רעה, ויש להתעלם מזה ולהסתכל רק על התקופות הטובות.

עוד היא מלינה ש”הגניבו” לתיק האישי “שלא כדין ובדיעבד, משוב תקופתי שהתייחס לתקופה בה שהתה בחופשת לידה מבלי שידעה על כך. משוב זה היה יוצא דופן לרעה מבין המשובים שמצויים בתיק האישי של הילה”.

הבנתם את זה?  לדעת ארגון הפרקליטים התיק האישי של הפרקליט צריך להכיל רק משובים תקופתיים טובים, ואת המשובים התקופתיים הרעים צריך לזרוק לפח.

עוד היא מלינה שהילה קליין גורדון בהיריון ושאין צורך לפרט עד כמה פיטורים בתקופת הריון צריכים להיות חריגים.

אביאל מגנזי בידיעות פרסם ש”תלונה שנמצאה מוצדקת ללא המלצה אופרטיבית, נגעה להתנהלות תובעת ממחלקה משפטית ברשות מקומית, שנמצא כי לא דיברה אמת בהליך משפטי שהתקיים בבית משפט לעניינים מקומיים. בניגוד לאמת, התובעת טענה כי בני זוג הועמדו לדין בתיק דומה בעיר, אף שבבדיקה עלה כי לא הוגש נגד בני הזוג כתב אישום. לדברי הנציבה, “עורכת הדין הציגה עובדה לא נכונה ביודעה שהעובדה לא נכונה. בכך כשלה”.

על המקרה שנמצא מוצדק עם המלצה אופרטיבית לא נמסרו פרטים, אולם בנוגע לנשוא התלונה, פרקליטה ממחוז תל אביב, צוין כי מדובר היה ב”התנהלות שיטתית של פרקליטה, הכרוכה ברשלנות ובמחדלים מקצועיים רבים חוזרים ונשנים וכן במחדלי אמינות מצדה”. ההמלצה בנוגע לפרקליטה הועברה לפני שלושה חודשים, וגם פרקליט המדינה שי ניצן קיבל מידע לגביה”.

https://www.facebook.com/watch/?v=592459497582974

    להלן המכתב של לימור פלד על הילה קליין גורדון:

ארגון הפרקליטים

28 אפריל 2015 ט’ אייר תשע”ה

לכבוד

אביבה יצחקי

סמנכ”לית בכירה (הון האנושי)

משרד המשפטים

הנדון: הילה קליין-גורדון

1.                  הילה קליין-גורדון עובדת בפרקליטות המדינה מזה שש שנים, החל מיום 1.4.2009.

2.                  החל מחודש מרץ 2012 העלתה פרקליטת המחוז עו”ד גלי בהרב-מיארה טענות שונות כנגד תפקודה של הילה, למרות שהכירה ביכולותיה המקצועיות הגבוהות ותיארה אותה כ”פרקליטה אינטליגנטית, בעלת יכולת ומשפטנית טובה”.

3.                  ביום 14.1.2015 נערך להילה שימוע לפני פיטורין שבו נכחתי בשם ארגון פרקליטי המדינה (להלן: “הארגון“).

4.                  ביום 21.4.2015 נמסר לארגון שהנהלת משרד המשפטים (להלן: “המשרד“) שוקלת לפטר את הילה והארגון נתבקש למסור את עמדתו בנושא עד ליום 28.4.2015. להלן עמדת הארגון:

5.                  בשימוע עלה שקיימות מחלוקת עובדתית בין הצדדים. מחלוקות אלו לובנו בשימוע ולפיכך לא יפורטו כאן.

6.                  דבק פגם מהותי בהתנהלות של הממונים על הילה ושל המשרד כלפיה. כך, למשל, הוכנס לתיק האישי של הילה, שלא כדין ובדיעבד, משוב תקופתי שהתייחס לתקופה בה שהתה בחופשת לידה מבלי שידעה על כך. משוב זה היה יוצא דופן לרעה מבין המשובים שמצויים בתיק האישי של הילה.

7.                  בהתאם ל”נוהל פיטורי אי-התאמה” (להלן: “נוהל נש”מ“), המפורט בחוזר מטעם נציבות שירות המדינה שמספרו 1246-2009, מומלץ לאפשר לעובד שיש כלפיו טענות מקצועיות, “תקופת מבחן”.

8.                  תקופת מבחן, כמפורט בנוהל, מעולם לא ניתנה להילה.

9.                  בחודש מרץ 2014 ניתנה “תקופת ניסיון”, אך זו לא אפשרה בחינה מלאה ומיטבית של תפקודה, נוכח האופי וההיקף של המטלות שהוטלו עליה בתקופה זו. למעלה מן הצורך, הממונה על הילה סברה ש”תקופת הניסיון” הסתיימה בהצלחה.

10.               בנוסף לכל האמור לעיל, הילה בהריון, ואין צורך לפרט עד כמה פיטורים בתקופת הריון צריכים להיות חריגים, ועד כמה יש צורך להימנע ממהלך שכזה בהתחשב ביכולת של עובדת למצוא עבודה חדשה בתקופה שמיד לאחר חופשת הלידה.

11.               ולבסוף – להילה ולשמה הטוב נגרם נזק דרמטי כתוצאה מהליך מקביל שקיימה נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (להלן: “נבת”ם“). בהתאם להנחיית הארגון, הילה לא הגיבה לפניית הנבת”ם אליה, ולמרות זאת, החליטה הנבת”ם החלטה בעייתית, בלשון המעטה, בעניינה. יתירה מכך, החלטת הנבת”ם פורסמה בדו”ח שזכה לתפוצה רחבה, בתקשורת המודפסת והאלקטרונית.

12.               כידוע, לארגון יש מגוון טענות כנגד הנבת”ם וכנגד סמכותה לבירור תלונות פרטניות. לא כאן המקום להיכנס לטענות אלה שידועות היטב להנהלת הפרקליטות. כך או כך, לעמדת הארגון, החלטות הנבת”ם אינן תקפות והן ניתנות שלא כדין ובחוסר סמכות.

13.               הנזק שנגרם להילה כתוצאה מהפרסום הבוטה של עמדת הנבת”ם, מחייב כשהוא לעצמו למנוע ממנה נזק נוסף על ידי החלטת פיטורים.

14.              בהתחשב בכל האמור לעיל, עמדת הארגון היא שיש להעביר את הילה ליחידה אחרת בפרקליטות לתקופת מבחן בהתאם לנוהל נש”מ. מוצע שתקופת המבחן תורכב מחצי שנה של עבודה תחת ליווי ופיקוח של פרקליט ותיק וחצי שנה נוספת של עבודה עצמאית. בתום תקופת המבחן יוחלט אם להעניק להילה קביעות.

 

 

בכבוד רב,

לימור פלד, עו”ד

יו”ר ארגון פרקליטי המדינה

 

PDF

 

מכתב לימור פלד למניעת פיטוריה של הפרקליטה הילה קליין גורדון עי גלי בהרב 28-4-2015

 

מיילים בין הילה קליין לליך ביטון מרכזת חוק עבודת נשים

 

 

Date : 7/10/2016 6:59:14 AM
From : “Hila Klein”<[email protected]></[email protected]>
To : “Dudi Gordon”<[email protected]></[email protected]>
Subject : FW: הילה קליין גורדון-משרד המשפטים- 602-2015
Attachment : הילה קליין גורדון-משרד המשפטים- 602-2015.pdf;90772_image001.jpg;90772_image002.png;90772_image003.png;90772_image004.png;90772_image005.png;90772_image006.png;90772_image007.png;90772_image008.png;

קראתי את זה שוב, כדי להתרענן.

אני מוכנה לפייט. נראה לי שהדברים מדברים בעד עצמם.

נארוטה

 

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, June 25, 2015 9:03 AM
To: Aviva Izchaki
Cc: Hila Klein
Subject: הילה קליין גורדון-משרד המשפטים- 602-2015

בוקר טוב,

מצ”ב ההחלטה בעניינה של העובדת הילה קליין גורדון.

בברכה,

 

לילך ביטון
מרכזת חוק עבודת נשים
טל’: 03-7347921 I פקס: 03-7347870I  דוא”ל: [email protected]

 

 

 

708\43\22

Views: 70

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *