Connect with us

Hi, what are you looking for?

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

השוטר דרור בוזגלו פתח תיקים משטרתיים ללא מתלוננים בגין “זילות שופטים” על קריקטורה של גמל המלקק את הלחי של סלים ג’ובראן – שופט עליון

סלים ג'ובראן שופט פמינאצי שמרשיע כל גבר
סלים ג'ובראן שופט פמינאצי שמרשיע כל גבר

שופטי בית המשפט העליון יישבו ויטרחו לכתוב פסקי דין המהללים את חופש הביטוי, חופש הביקורת, הזכות להתבטא באופן סאטירי, והזכות להתבטא באופן אומנותי – למשל קריקטורה. אבל כשזה מגיע אליהם פתאום הן “נעלבים”. לעלבון של שופט קוראים זילות בית משפט וזו עבירה פלילית שאפשר לכלוא אנשים על זה עד 3 שנים!!!

משטרת תל אביב קיבלה הוראה ישירות מנשיאת בית המשפט העליון הקודמת מרים נאור לחפש כתבות לא מחמיאות על שופטים ולפתוח תיקים משטרתיים בגין זילות. מי שקיבל את המשימה הוא השוטר דרור בוזגלו. בוזגלו מצא כתבה על סלים גובראן עם קריקטורה של גמל שמללק לו את הלחי. אז פורסמה קריקטורה של שופט עם גמל שמלקק לו את הלחי. מה קרה? זו סיבה למשטרה לפתוח תיק פלילי? מסתבר שכן – אם מדובר בשופט בבית משפט עליון – אז לעשות עליו קריקטורה זו עבירה פלילית….. לפי שיטה זו כל דמות שעושים עליה קריקטורה בארץ נהדרת יכול ללכת להתלונן במשטרה ולדרוש מאסר של האומן.

בתמונה דרור בוזגלו שהיה שוטר תופר תיקים כיום עורך דין המסונף לזוגתו שני רופא

אנחנו חייבים לדייק. מדובר בתיק משטרתי פל”א 501023/2015 אשר נפתח במשטרת תל אביב מחלקת סייבר, והשופט סלים ג’ובראן בכלל לא התלונן. מחלקת הסייבר של משטרת תל אביב קיבלה הוראה מנשיאת בימ”ש עליון מרים נאור בגיבוי שי ניצן לחפש באינטרנט כתבות ביקורת על שופטים, ולפתוח תיקים ללא מתלוננים. כך במשך שנים ישבו שוטרים המתגאים בתואר “שוטרי סייבר” וחיפשו באינטרנט כתבות לא מחמיאות על שופטים ופשוט פתחו מאות תיקים באופן סיטונאי בלי שאף אחד התלונן.

כך ישב לו איזה שוטר פרחח ועילג בשם עו”ד דרור בוזגלו ובעודו מגרבץ בביציותיו, החליט על דעת עצמו מה זה ביטוי פלילי ומה זה ביטוי מותר. ממש צנזורה. העילג בוזגלו החליט שכתבה אשר מביעה ביקורת על כך שהשופט סלים ג’ובראן דחה ערעור של בחור שהורשע באונס, בלי שבכלל היו ראיות כלשהן לאונס – זה זילות שופטים. כך הפך ג’ובראן אדם חף מפשע לאנס בהבל פה, רק בגלל שהוא משרת של האג’נדה הפמינאצית, לפיה מספיק שאישה אמרה שהבחור אנס אותה, זה מספיק כדי להרשיע. בוזגלו גם החליט שהקריקטורה של השופט הערבוש עם גמל שמלקק אותו, זו עוד עבירה פלילית, ולכן ליתר ביטחון הדפיס גם את התמונה של הגמל על מנת שתשמש ראייה פלילית.

בסופו של דבר דרור בוזגלו נזרק מהמשטרה, וכיום הוא מנסה לקושש לקוחות כעו”ד צולע וגרבצן, כאשר הוא מוכר את התואר שלו “מומחה סייבר” לכל דיכפין, וכל מי שרוצה לתקוף ראיות פורנזיות שהמשטרה הפיקה, משלם לו כמה שקלים כדי שהוא יכתוב חוות דעת מחורטטת שלא שווה כלום ושום דבר.

נדווח שלגמל שלום. המפגש עם הלחי הרעילה של סלים ג’ובראן עבר ללא אירועים חריגים. למזלו הרב של הגמל הוא לא חטף הרעלה מהמפגש.

השוטר הנוכל דרור בוזגלו ששותל ראיות פורנזיות ופותח תיקים פליליים ללא מתלוננים
בתמונה: השוטר הנוכל דרור בוזגלו ששותל ראיות פורנזיות ופותח תיקים פליליים ללא מתלוננים

דרור בוזגלו שוטר שלא מתרחץ וכל הזמן מגרבץ – היום עו”ד כושל

ראו מזכר שכתב דרור בוזגלו על פתיחת תיק זילות על השופט סלים ג’ובראן בלי שאף אחד התלונן על הפרסום

2740 כריכה תיק 58 סלים ג'ובראן

2741 יומן

2742 בוזגלו איתר והדפיס כתבה על סלים ג'ובראן

2743 כתבה משפט שקר סטוץ בג'יידייט הפך לאונס

2745 תמונה סלים ג'ובראן עם גמל

PDF Embedder requires a url attribute

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

Subscribe

You May Also Like

Translate »