אפי נוה

חידה: מי הבכירה בלשכת עוה”ד שקוראים לה רוחמה והשתגלה עם אפי נוה ומתביישת במוצאה העירקי? פרוטוקול מועצה ארצית בלשכה: נוהל סילוק חברים בכוח, מינוי נפוטיסטי לשחף אולמן ומינוי לקקני לדן אלדד

קיבלנו לעיון פרוטוקול של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מתאריך 30/12/2021 שהתקיים שעתיים לפני נשף השנה החדשה של הלשכה. קרקס פוטין בהתגלמותו.  אבי חימי סותם פיות ורוצה לנסח נוהל סילוק חברים מהישיבות באמצעות כוח סביר. 

רואה חשבון משה פן מציג דוחות פיננסים מבושלים.  רומי קנבל צורחת כמו פסיכית שהגברים אלימים והתגלה שהיא בכלל רוחמה מעירק המשתכנזת.  מינו את הבת של תמי אולמן שחף אולמן ליו”ר ועדת להט”ב בזכות הנפוטיזם של האמא שלה תמי, והכניסו את דן אלדד, סוס טרויאני  ממתפרת הפרקליטות לשמש חבר בוועדת חקיקה פלילית.

ישיבת ביזיון של אבי חימי במועצה הארצית של הלשכה.     

אבי חימי בתפקיד פוטין רוצה להשתמש בכוח סביר נגד חבריו

במשך שעה ושלושת רבעי קשקשו חברי המועצה קשקושים על נוהל שיו”ר הלשכה אבי חימי רוצה לגבש לפיו הוא יוכל לזרוק מהישיבה חברי מועצה עם “כוח סביר”, מי שיתפרץ לדיונים 3 פעמים.  אבי חימי טען שהוא לא פוטין ומי שחושב שאין למועצה סמכות להוציא נוהל סילוק אופוזיציונרים מהחישיבות בכל סביר שיגש לבית המשפט.  

הנה חילופי הדברים:

אבי חימי ראש הלשכה: בדיוק מהסיבה הזאת. יהיה נוהל שיקבע איך ישיבות המועצה יתנהלו.
כאשר חבר מועצה יעשה דין לעצמו ויקבל התראה ראשונה והתראה שנייה, בהתראה שלישית
אפשר יהיה להוציא אותו, להוציא אותו גם בכוח סביר וכן הלאה וכן הלאה.
רועי אברהמוביץ’ חבר מועצה: תרביץ לנו.
אבי חימי ראש הלשכה: לא אמרתי להרביץ. למה אתם חושבים שתגיעו להתראה שלישית? אתם
אנשים כל כך מנומסים, לא תגיעו להתראה שלישית.
דורון ברזילי חבר מועצה: אבי, אתה משתמש בכוח שלא מגיע לך.
אבי חימי ראש הלשכה: אני מעלה את זה להצבעה.
נעמי עיני פלדמן חברת מועצה: אפשר את רשות הדיבור?
אבי חימי ראש הלשכה: כן, בבקשה. חברים, אני מבקש לשמור על שקט, לאפשר לגברת נעמי
לדבר. כן?
נעמי עיני פלדמן חברת מועצה: בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה ב- 1124/ דברים יצאו
מכלל שליטה. גם מצד ראש הלשכה ומצד חלק מחברי המועצה וגם מצידי. אני בן אדם שלוקח
אחריות. שחר בתור חבר מועצה שנכחת בדיון ושמעת את הערות הקשות מאוד של כבוד השופט על
התנהלות הלשכה, הסיבה החידה שאנחנו כחברי מועצה, ארבעה עותרים חברי מועצה, עורך דין
דורון ברזילאי, נידאל עואודה ורועי ביטון ביחד איתי לקחנו החלטה מתוך הכבוד והמעמד שאנחנו
רוחשים ללשכה, מתוך רצון שלא לפגוע במעמדה גם בקרב ציבור עורכי הדין וגם בקרב הציבור
בכללותו, קיבלנו החלטה להימנע ממתן פסק דין, חרף ההתנהלות הקלוקלת שהייתה פה.
אבי חימי ראש הלשכה: טוב, תפסיקי עם הסיפורים שלך.
נעמי עיני פלדמן חברת מועצה: לא, לא, רגע. שניה.
אבי חימי ראש הלשכה: תפסיקי עם הסיפורים בובע מייסעס שלך. העתירה הייתה והסתיימה
ונאמרו דברים ברורים.
נעמי עיני פלדמן חברת מועצה: אבל אבי זכות הדיבור היא שלי.  

ראיתם איך אבי חימי מתנהל?  תפסיקי עם הסיפורים בובע מייסעס שלך…:?  ממש מופת. 

 

אבי חימי ראש הלשכה: בוא תקשיב. אני לא פוטין, אני רק יו”ר המועצה. יש לי קול אחד. רוצה
שיהיה נוהל וחברי המועצה המכובדים יאשרו או לא יאשרו.
נידאל עואודה חבר מועצה: אבי, אני כבר מכיר אותך.
אבי חימי ראש הלשכה: אם ישאלו אותי מה עמדתי-
נידאל עואודה חבר מועצה:  אני כבר מכיר אותך.
אבי חימי ראש הלשכה: אבל הנה אתה, אם ישאלו אותי מה עמדתי, אני רוצה שתהה סנקציה
ליו”ר המועצה.    

נידאל עואודה פתח על הג'ורה של רוחמה רומי קנבל הפמיניסטית שהעליבה אותו
נידאל עואודה פתח על הג’ורה של רוחמה רומי קנבל הפמיניסטית שהעליבה אותו

 

נידאל עואודה איך הוא ידע שרומי קנבל היא בעצם רוחמה המשתכנזת 2
נידאל עואודה איך הוא ידע שרומי קנבל היא בעצם רוחמה המשתכנזת 2

מי זאת רוחמה העירקית המשתכנזת?   

בתחילת הישיבה הופיע רואה חשבון משה פן ממשרד רואי חשבון ספורטה פן חן, אשר הציג נתונים מה הלשכה עושה עם הררי הכסף שהיא גובה מעורכי הדין.  האופוזיונר נידאל עואודה ניסה להראות שהנתונים מבושלים.  נידאל טען שמכירת חברת ההכנה של מתמחים לבחינות הלשכה “המתמחה” לחברת נבו לא הניבה 5,000,000 ש”ח כי לא התקבלו בפועל 5 מיליוני שקלים.  התקבלו רק 2 מיליון ש”ח והשאר זה כסף ששולם לאחד בשם חיים רווה בסך של 3 מיליון ש”ח תמורת  “שירותים” פיקטיביים שנתן. 

זהו הרו”ח משה פן שמבשל  את מאזן החשבונאי של הלשכה לשביעות רצונו של אבי חימי

משה פן הרואה חשבון של הלשכה בקלילות מעלים 3 מיליון שח
משה פן הרואה חשבון של הלשכה בקלילות מעלים 3 מיליון שח

 

מי שניסתה להשתיק את נידאל עואודה היתה דווקא רוני קנבל ואז נפלה הפצצה.  מתברר שבכלל לא קוראים לה “רומי”, והשם האמיתי שלה זה רוחמה. 

 

רוחמה רומי קנבל סותמת פה לכל גבר אתה אלים
רוחמה רומי קנבל סותמת פה לכל גבר אתה אלים

 

הנה הישר מהפרוטוקול:  

רומי קנבל חברת מועצה: רועי, אתה לא אופוזיציה, רק אופוזיציונר אחד יש בישיבה.
נידאל עואודה חבר מועצה: את תשתקי. תשתקי. דברי אלי. דברי אלי לפה. לא ככה, ישר תדברי.
את חוצפנית. אני רוצה לדבר.
אבי חימי ראש הלשכה: נידאל, לא מתאים לך.

רומי קנבל חברת מועצה: אני אדבר עם מי שאני רוצה על מה שאני רוצה.

נידאל עואודה חבר מועצה: החוצפנית הזאת, החוצפנית הזאת-
אבי חימי ראש הלשכה: נידאל-
חגי הראל חבר מועצה: די נידאל.
אבי חימי ראש הלשכה: נידאל, לא 
נידאל עואודה חבר מועצה: החוצפנית הזאת אם לא תתאפסי על עצמך, גברת רוחמה, אם לא
תתאפסי על עצמך-
רומי קנבל חברת מועצה: כן, כן, מה תעשה לי?
נידאל עואודה חבר מועצה: רוחמה שמתביישת בשם שלה.
רומי קנבל חברת מועצה: מה תעשה לי?
נידאל עואודה חבר מועצה: תתאפסי על עצמך.
רומי קנבל חברת מועצה: מה תעשה לי?
נידאל עואודה חבר מועצה: תתאפסי. תתאפסי.
אבי חימי ראש הלשכה: נידאל, נידאל.
נידאל עואודה חבר מועצה: בא לך להיות אשכנזייה, תהיי אשכנזייה, אבל לא ב]…[
אבי חימי ראש הלשכה: אני מעלה להצבעה.
נידאל עואודה חבר מועצה: אני רוצה להתייחס למה ש-
אבי חימי ראש הלשכה: לא, אתה לא תוכל-

אבי חימי ראש הלשכה: תגיד לי אתה שם לב שיש לך משהו עם נשים?
נידאל עואודה חבר מועצה: אין לי משהו עם הנשים.
אבי חימי ראש הלשכה: כולן חוצפניות.
נידאל עואודה חבר מועצה: אתה לא מבין. אתה לא מבין. אני דווקא באתי רציתי להיות ענייני
ורציתי לתקן את החוויה שהייתה, אבל היא התחילה. היית צריך לקום ולהגיד לה גברת רוחמה,
לא ככה.
רומי קנבל חברת מועצה:    מה, אני בבית איתך תגיד לי?

רועי אברהמוביץ’ חבר מועצה: רומי, די להפריע.
נידאל עואודה חבר מועצה: היא הנסיכה שלך, לא יודע מה שאתה קורא לה.
רומי קנבל חברת מועצה:   אנחנו לא מתרגשים מהתארים שהוא נותן.
גליה שמילוביץ גרינגרד חברת מועצה:   אבי, אבל אני לא יכולה לשמוע את זה.
נידאל עואודה חבר מועצה: תסתמי את הפה. תסתמי את הפה.

 

רומי קנבל חברת מועצה: אתה תפסיק לדבר לנשים ככה.
גליה שמילוביץ גרינגרד חברת מועצה: מה זה הדבר הזה?
רומי קנבל חברת מועצה: ואם אני קוראת לעצמי אני אקרא לעצמי איך שאני רוצה.
נידאל עואודה חבר מועצה: תקראי לעצמך איך שאת רוצה.
רומי קנבל חברת מועצה: ואם זה יוסי או יוסף זה בעיה של יוסי או יוסף.
מדברים ביחד
נידאל עואודה חבר מועצה: אז שאת רוצה לדבר-
רומי קנבל חברת מועצה: אתה מדבר בצורה מכוערת לנשים במועצה.

נידאל עואודה חבר מועצה: כי מגיע לך.
רומי קנבל חברת מועצה: ואתה תפסיק לדבר אלינו בזלזול.
נידאל עואודה חבר מועצה: כי מגיע לך, כי את לא ראויה לכבוד.
רומי קנבל חברת מועצה: אתה בן אדם אלים.
נידאל עואודה חבר מועצה: את לא ראויה לכבוד

רוחמה רומי קנבל כנראה שוכחת שהיא לא נמצאת בבית משפט למשפחה איפה שהיא רגילה להעליל על כל גבר שהוא אלים, אחרי שהיא הדריכה את האישה להגיש תלונות שווא במשטרה. 

לכן רוחמה אינה יכולה לשלוט בעצמה וכאשר תוקפים אותה היא מיייד מתחילה ליילל כמו חתולה מיוחמת ש”אתה גבר אלים ו”אתה לא תדבר לנשים ככה”.  ככה נראית פמינאצית רדיקלית שאין לה מה להגיד היא מייד שולפת את כרטיס הנשים המסכנות והענוגות שאין לפגוע בכבודן…   חחח.  רק שרוחמה שוכחת שאת הכבוד שלה, רוחמה רומי קנבל, היא השאירה בתוך התחתונים של אפי נוה. 

מורשת אפי נוה הצעות על מינוי כבוד ונפוטיזם בשתי שניות:  שחף אולמן ודן אלדד

ובסיום הישיבה עלו לדיון הצבעות, כאשר ההצבעה “הכי חשובה” היא המינוי של הבת הלסבית של תמי אולמן מחיפה, שחף אולמן ליו”ר ועדת הלהט”ב. 

כאשר מישהו מעיז לשאול מה עושה הועדה, אבי חימי ממש לא יודע מה לענות: 

רועי אברהמוביץ’ חבר מועצה: מה זה ועדת להט”ב? מה היא עושה הועדה הזאת?
אבי חימי ראש הלשכה: היא עושה המון דברים…..חבל שלא באת לפני חודשיים לכנס גדול שעשינו בעיריית תל אביב. אנחנו פועלים בכל דברי החקיקה בכנסת. מייצגים את החובות והזכויות שלהם. עושים נפלאות בוועדה הזאת. 

הביטו בתמונה:  זו הפרציפלוחה הלסבית שעושה נפלאות למען זכויות להט”ב.  מי שמע עליה בכלל?  מה היה לה להגיד בפרשת ההטרדות המיניות של שולפי הבולבולים – גל אוחובסקי ושל אסיה עזר?

 

שחף אולמן מונתה יור ועדת להטב בלשכה בזכות האמא תמי אולמן שסידרה לה
שחף אולמן מונתה יור ועדת להטב בלשכה בזכות האמא תמי אולמן שסידרה לה

 

תמי אולמן והבת הלסבית שחף אולמן שסידרו לה תואר כבוד בלשכה
תמי אולמן והבת הלסבית שחף אולמן שסידרו לה תואר כבוד בלשכה

 

תמי אולמן עצמה אפילו לא נמנעה בהצבעה על המינוי של הבת שלה.  כאילו שחסרים להטבים בלשכת עורכי הדין שיכולים לשמש יו”ר ועדת הלהט,ב ודווקא שחף אולמן היא זו שצריכה לשאת את הלפיד ולקבל את התואר הנכסף?  

את עוה”ד תמי אולמן יו”ר מחוז חיפה כל הריב בין רוחמה קנבל-חנבץ לנידאלוש לא מעניין.  היא רק רוצה להגיע למסיבת סילבסטר (בעמוד 34 לפרוטוקול) . בחסות הריב בין נידאלוש עוואדה לרוחמה (רומי) קנבל היא והבבון שלה שעובד במשרדה הפרטי כעובד שכיר, עו”ד שאדי סארוג’י שמשמש גם כיו”ר וועדת האתיקה של מחוז חיפה וגם כמשנה של אבי חימי וכנציג נוסף של מחוז חיפה בוועד הארצי, תופרים בניגוד עניינים משווע לבת הלסבית של תמי, שחף אלמן,  שגם היא עובדת כעו”ד שכירה במשרד הפרטי של תמי אולמן ג’וב מושלם מטעם הלשכה – סגנית יו”ר וועדת הומואים ולסביות .


המינוי הזה מגיע חודשים אחרי שהיא וחימי מארגנים לשחף הלסבית על הגג של עיריית תל-אביב  את מסיבת הקמת עמותת פורום “קשת הצדק”.


המינוי של שחף אולמן לסגנית יו”ר הוועדה מאושר פה אחד בעמודים 42 ו – 43 לפרוטוקול מבלי שאף חבר לשכה לא שואל איך יכול להיות שנבחרי ציבור כמו תמי אולמן שהייתה באותה תקופה גם הנציגה של לשכת עוה”ד בוועדת האיתור למינוי היועצת המשפטי לממשלה, והבבון שלה סארוג’י לא פוסלים את עצמם כפי שכל נבחר ציבור אינו יכול להצביע עבור בן משפחה שלו.


תמי אולמן היא אשת שמאל קיצונית שמייצגת מחבלים שרצחו ופגעו ביהודים. היא גם הפגינה נגד נתניהו ב”הפגנות בלפור” והשתלחה בבן שלו.

 
 
 
 
 

איך ממנים תופר תיקים מדופלם (דן אלדד)  לוועדת חקיקה פלילית? 

בנוסף מינו את דן אלדד ליו”ר ועדת חקיקה פלילית.  גם זה עובר מבלי שאף אחד לא שואל אף שאלה מפני שכולם רוצים להגיע לנשף סילבסטר. 

למה בכלל ממנים את דן אלדד לוועדת חקיקה פלילית?  חסרים סנגורים פליליים???   הרי הוא מגיע מרקע של פרקליטות תופרת תיקים.  תפירת תיקים זה בדמו.  הוא בכללל לא מבין מה זה פסילת ראיות, תיאום גרסאות, זיהום חקירה.  אצלו בראש כפרקליט מותר למשטרה ולפרקליטות הכל כי המשטרה והפרקליטות זה מעל לכל. 

ואת הליצן הזה דן אלדד ממנים לוועדת חקיקה פלילית מטעם הלשכה? 

הנה הפרוטוקול. 

 

פרוטוקול מועצה ארצית לשכת עורכי הדין 30-12-2021

 
 
מצ”ב הקישור לפרוטוקול הישיבה מיום 30.12.2021 ותקציר הישיבה מ – 15.2.2022 :
 
 
 
 

 

 

עכשיו אתה מבינים למה הביאו לישיבה הבאה של אבי חימי תוכים?  

 

 
 
פרוטוקול-מועצה-ארצית-לשכת-עורכי-הדין-30-12-2021

 

שרון שפּיכר סקסולוגיה פורנזית

עו"ד דסי פורר סקסולוגית מומחית למין בימי הביניים, מין פוריטני ומין מיסיונרי והכל באספקלריה משפטית של החונטה השיפוטית

Related Articles

3 Comments

  1. ניכר מהשיח שמתועד בכתבה שמדובר בדיאלוג מעמיק ותרבותי בין גדולי האומה. מהם כאמור יצאו שופטים ואף חלקם יגיע לעליון והמבין יבין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button