EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

מני מזוז וחוב ה 100,000 ש”ח שלא רצה לשלם: יועמ”ש האוצר אסי מסינג ענה לחופש מידע שהחוב “הוסדר” אבל הכחיש תשלום מלא עם ריבית פיגורים

מני מזוז ראש קלבסה שלא רוצה להחזיר כסף למדינת ישראל

מני מזוז שופט העליון בדימוס (טיפוס נאלח ושופט גרוע) עכשיו בכותרות.  ממשלת המעבר של יאיר לפיד מינתה אותו “יו”ר הוועדה למינויים בכירים”.

מי שאישרה את המהלך הזה באמצע ימי ממשלת מעבר של לפיד היא היועמ”שית הבלונדה הצבועה גלי בהרב מיארה.  לדבריה “”הנחיצות באיושו של תפקיד יו”ר הוועדה בעת הזו התעוררה בשל הצורך הדחוף למנות רמטכ”ל במקומו של רא”ל אביב כוכבי בסוף השנה, ונוכח פטירתו של יו”ר הוועדה שכיהן עד לאחרונה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג ז”ל. ”בהתאם לכך, מונה כעת השופט בדימוס מזוז ליו”ר, לתקופה של שמונה שנים, בהתאם להחלטת הממשלה מ-2018. מינוי זה התחייב לשם מינוי רמטכ”ל בהקדם’.

 

מני ואלינער מזוז צמד גנבים שלא רוצים להחזיר כסף למדינה
מני ואלינער מזוז צמד גנבים שלא רוצים להחזיר כסף למדינה

המינוי השנוי במחלוקת אושר על ידי היועצת המשפטית לממשלה, עו”ד גלי בהרב מיארה. זאת למרות שרק לפני פחות משנה שימש מזוז כאחד משלושת הממליצים עליה לתפקיד שאותו ממלאת כיום – סוגיה המעלה חשש ממשי לניגוד עניינים.

על רקע הנסיבות הללו ארגון “לביא” למינהל תקין וזכויות אזרח עתר לבג”ץ נגד מינויו של מזוז לתפקיד, הנושא עימו שכר.  הערעור בטיפולו של השופט יוסף אלרון.

האם מני מזוז שילם את חובו במלואו למשרד האוצר?

 

רבים שאלו אותנו אם אנחנו יודעים אם מני מזוז שילם את החוב בסך 100,000 ש”ח למדינה?  מי שמקליד את השם מני מזוז רואה כל מיני דברים מחפירים שהוא עשה, אבל גם שהוא סירב לשלם 100,000 ש”ח שמשרד האוצר שילם לו בטעות.

התנועה למען איכות השפיטה הגישה בקשה לחופש מידע בנושא זה והתשובה שהתקבלה מאת עו”ד אסי מסינג היועץ המשפטי של משרד האוצר – בכבודו ובעצמו – פשוט מגעילה.

הוא טוען שלמר מני מזוז יש זכות לפרטיות ולכן זכותו של הממונה לחופש המידע למנוע מידע מהציבור כדי להגן על הפרטיות של מזוז.

כמובן שזהו טיעון שיקרי כי הרי בשביל מה נועד חוק חופש המידע אם לא לגלות מה המדינה עושה עם כספי ציבור?

 

אסי מסינג יועמש משרד האוצר מגן על עובדי מדינה גנבים בטענה שיש להם זכות לפרטיות
אסי מסינג יועמש משרד האוצר מגן על עובדי מדינה גנבים בטענה שיש להם זכות לפרטיות

לדברו של אסי מסינג מני מזוז הגיע להסדר עם משרד האוצר ושילם את החוב לפי תכ”ם  13.6.0.2החזר חובות בגין תשלומי יתר ששולמו לעובדים.  לדבריו במאי 2015 מזוז הסדיר את החוב לפי הנוהל שהיה אז בתוקף.  נציין שגם הנוהל הישן וגם הנוהל החדש נמחקו מהאינטרנט ולא זמינים לציבור.

אין לדעת אם מני מזוז שילם בתשלומים, אם שילם ריבית ואם עשו לו הנחה.  זה שאסי מסינג מציין שהוא שילם משהו ב”הסדר” בהתאם לנוהל “שהיה בתוקף” זה כבר מעורר חשד שמשהו לא תקין שם.  כנראה עשו לו הנחה רצינית וגם פרסו לו את הקרן בלי ריבית.

מזוז קיבל את הכספים בין 2004 עד 2010 כשהיה יועמ”ש (כמו שי ניצן וכמו גלי בהרב מיארה).  הטעות התגלתה באוקטובר 2013. במשך 10 חודשים דרשו ממנו לשלם והוא לא רצה.  אז הוא עדיין לא היה שופט עליון.  הוא פרש מתפקיד היועמ”ש והיה מרצה באוניברסיטה העברית.  כאשר הוא הגיש מועמדות לעליון, עדנה ארבל ששנאה אותו הדליפה עליו לעיתונאית לילך ויסמן, ורק בזכות זה אנו יודעים שהיה חוב. אגב, וההדלפה הזאת לא היתה פגיעה בפרטיות של מזוז????

 

שי ניצן ועדנה ארבל שתי זונות בתמונה אחת
שי ניצן ועדנה ארבל שתי זונות בתמונה אחת

הטענות של מזוז נגד החזרת ה 100K

 

במכתב ששלח מזוז למי שדרשה ממנו את הכסף לאה רקובר באוקטובר 2013 , הוא אמר שהוא  “חולק על טענת משרד המשפטים כי מדובר בתשלומי יתר, ואף טען כי אין המדינה זכאית לדרוש את השבת הכספים רטרואקטיבית, שנים לאחר ששולמו. “עמדת משרד המשפטים…אינה מדויקת”…”היועץ המשפטי לממשלה הוא עובד המדינה, שמינויו והעסקתו הם לפי חוק שירות המדינה, ושכרו
נקבע בהתאם לכללים החלים על שכר עובדי המדינה….  הצמדת השכר מקורה בהחלטת ממשלה, ולא בחקיקה הקובעת את
שכרו של היועץ המשפטי לממשלה…. החלטת הממשלה היא כללית, ישנה ונתונה לפרשנויות שונות שקיבלו ביטויים בחוזים שונים שנחתמו עם כל היועצים המשפטיים לממשלה….. “נוכח העובדה שכל השנים נהגו לשלם ליועץ המשפטי תוספת 7.5% לקרן השתלמות וכן דמי הבראה וקצובת ביגוד, ובהתחשב בכך כי כהונתי כיועץ הייתה ברצף לכהונתי כמשנה ליועץ במעמד מוקבל לשופט, בה נהניתי מהתשלומים הנ”ל, אין לדעתי יסוד לעמדתכם כי מדובר בתשלומי יתר ששולמו בטעות וכביכול בניגוד לדין…..האם אתם זכאים היום, שנים לאחר מעשה, לדרוש השבה? לדעתי התשובה לכך היא שלילית!“,נכתב במקור.

 

להלן תגובת אסי מסינג בענין חובו של מני מזוז למדינה בסך 100,000 ש”ח – שהוא לא רוצה להחזיר

 

! אסי מסינג תשובה חופש מידע חובות שופטים לאוצר 418-20 9.3.20

ולהלן הבקשה לחופש המידע שהוגשה מטעם התנועה למען איכות השפיטה.

שימו לב כמה מידע התבקש וכמה מידע לא נמסר. שימו לב שאסי מסינג לא התבקש לתת פרפרזה. הוא התבקש לתת עותק מהמידע כפי שהוא קיים בידי משרד האוצר.  כלומר את המסמכים עצמם.

ככה מתחמקים בישראל מחובת מסירת מידע לציבור על סמך חוק חופש המידע שבעצם עיקרו אותו מתוכן בטענה שכל דבר שהציבור רוצה לדעת –  זה פגיעה בפרטיות.

 

לכבוד

אגף החשבת הכללית במשרד האוצר

 

הנדון:  חופש מידע – חובו של השופט מני מזוז ושופטים ופרקליטים אחרים להשיב כספים למדינת ישראל

הח”מ מבקשת מידע על פי חופש המידע.

הח”מ בפשיטת רגל ומקבלת קצבת אבטחת הכנסה.  לפיכך המבקשת זכאית לפטור מאגרת בקשה.

להלן המידע המבוקש:

 1. כל מכתביו של השופט מזוז בהם הוא כופר בחובו למדינת ישראל להשבת סכומי שכר ששולמו לו ביתר (על פי פרסומים כ 100,000 ₪).
 2. כל מכתבי התראה שנשלחו לשופט מנחם מזוז בעניין חובו.
 3. מסמכים מהן ניתן ללמוד מדוע לא הוגשה תביעה נגד החייה מזוז, האם הוחלט בוועדה או ישיבה כלשהי למחול לו על החוב, ו/או האם החוב שולם נכון להיום.
 4. בנוגע ל 7 השנים האחרונות, ביחס לכל שופט, שופט בכיר, שופט עמית, רשם בית משפט, רשם הוצאה לפועל (להלן החייבים), מכהנים או בדימוס, כל מסמך המעיד על חוב שנוצר לחייבים לטובת מדינת ישראל עקב הפרשי שכר, תביעות שכר, יחשוב מחדש של שכר, ביטול הצמדות, ביטול מענקים, בדיקות חשבים במשרד האוצר או משרדים אחרים, לרבות שמות החייבים, מכתבי ההתראה שהוצאו להם, מכתבי דרישת התשלום, מכתבי התשובה של החייבים, תביעות שהוגשו נגד החייבים, ומסמכים המלמדים כיצד נסגר החוב ו/או האם הוא עדיין פתוח, וכל זאת בטבלה ובמסמכים פרטניים.
 5. בנוגע ל 7 השנים האחרונות, ביחס לכל פרקליט בפרקליטות המדינה או פרקליטות מחוזית ו/או תובעים משטרתיים מכהנים או בדימוס, כל מסמך המעיד על חוב שנוצר לחייבים לטובת מדינת ישראל עקב הפרשי שכר, תביעות שכר, יחשוב מחדש של שכר, ביטול הצמדות, ביטול מענקים, בדיקות חשבים במשרד האוצר או משרדים אחרים, לרבות שמות החייבים, מכתבי ההתראה שהוצאו להם, מכתבי דרישת התשלום, מכתבי התשובה של החייבים, תביעות שהוגשו נגד החייבים, ומסמכים המלמדים כיצד נסגר החוב ו/או האם הוא עדיין פתוח, וכל זאת בטבלה ובמסמכים פרטניים.
 6. בנוגע ל 7 השנים האחרונות, ביחס לכל עובדים סוציאליים מכהנים או בדימוס, כל מסמך המעיד על חוב שנוצר לחייבים לטובת מדינת ישראל עקב הפרשי שכר, תביעות שכר, יחשוב מחדש של שכר, ביטול הצמדות, ביטול מענקים, בדיקות חשבים במשרד האוצר או משרדים אחרים, לרבות שמות החייבים, מכתבי ההתראה שהוצאו להם, מכתבי דרישת התשלום, מכתבי התשובה של החייבים, תביעות שהוגשו נגד החייבים, ומסמכים המלמדים כיצד נסגר החוב ו/או האם הוא עדיין פתוח, וכל זאת בטבלה ובמסמכים פרטניים.
 7. רצ”ב כתבה בעיתון גלובס השופכת אור על בקשה זו לחופש המידע.
 8. המידע שיתקבל יועבר לתנועה למען איכות השפיטה בישראל.

ולהלן הכתבה בגלובס שחשפה לציבור שלא מתחשק למני מזוז להחזיר את הכסף:

גלובס מזוז מסרב להחזיר 100 אלף שקל שקיבל בטעות

 

 

 

Views: 49

2 Comments

 1. מסקנות: 1. אם אתה או אני כאזרח רגיל, חייבים תשלום יתר שקיבלנו– פשוט מנכים לנו זאת. מחייבים אותנו להחזיר. כשבכירינו האמידים שלא לומר עשירים ממש– חייבים למדינה אז טחנות הצדק, החוק והאכיפה טוחנות לאט מאוד, אם בכלל.
  2. גם בקרב ‘כבודם’ יש שנאות, תככים והדלפות ”צהובות”, אבל כשזה מגיע לחופש המידע שדורש גורם חיצוני , או אז הם מצופפים שורות עד הסוף.
  3. תהיה כאן מדינה דמוקרטית נאורה רק כאשר יהיה שוויון בפני החוק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *