EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

מתכון לשחיתות העדר הסדרה של מקצוע האקטואריה – תגובת האקטואר אבי יחזקאל המועדף ע”י עידית בן דב ג’וליאן שמזרימה לו מאות תיקים בשנה של 5,000 ש”ח כ”א (1.5 מיליון ש”ח)

אבי יחזקאל האקטואר המועדף עי עידית בן דב ג'וליאן

מה זה אקטואר?  האם בגלל שאין כזה דבר “תעודת אקטואר” או “רישיון לאקטואריה” על אחד יכול להציג עצמו כאקטואר?  אקטואריה זה בעצם חלוקה של הפנסיה של בני זוג מתגרשים.  כמו פסיכולוג, האקטואר הוא בעצם “פנסיולוג”.

ראו תגובה של האקטואר אבי יחזקאל, שאינו רשום בשתי האגודות הוולנטריות שמאגדות אקטוארים בתיק בו התבקשה פסילתו לאור העדר תעודה מ 2 ארגוני האקטוארים הפועלים בארץ.

קצת רקע מה בין אקטואריה וגירושין

נציין כי המקצוע הזה הפך קריטי בגירושין עקב חקיקה מ 2015 לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שמתגרשים.  האישה טוענת שהגבר צבר יותר פנסיה ממנה כי היא היתה עקרת בית או כי עבדה בעבודה פחות מכניסה והיא רוצה לקל נתח שמן מהפנסיה של הגברלפני שהוא עוזב אותה.  לא מספיק לה שהיא מקבלת חצי מהרכוש שהגבר צבר, (ולרוב זה רק הגבר), ומקבלת מזונות בסכומים אסטרונומיים, ומקבלת כתובה, ומקבלת סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים, הן רוצות גם את הפנסיה של הגבר.  בשביל זה ממנים אקטואר.

את החוק לעושק הפנסיות של הגברים ייזם מרכז רקמן והאיש המכונה שחר ליפשיץ, דוס קוקסינל שגם כתב ספר שאיתו נפנפו לחברי הכנסת כדי להעביר את החוק.  שחר ליפשיץ גם מושקע בכמה מכוני אקטוארה באופן סודי ומומלץ לגברים להימנע מכל מגע עם מכון שיש לו קשר לשחר ליפשיץ.

אבי יחזקאל האקטואר המועדף עי עידית בן דב ג'וליאן
אבי יחזקאל האקטואר המועדף עי עידית בן דב ג’וליאן

לאקטוארים יש שיטות משלהם איך לחשבן את הפנסיות כך שבשסופו של דבר האישה תצא מורווחת באופן מקסימלי.  למשל:  האישה מסרבת למסור מידע איפה יש לה פנסיה, והאקטואר פשוט מסרב לפנות לחברות הפנסיה ולקבל את המידע. או אז הוא עושה חישובים “על סמך מה שיש”, שזה לא כולל את הפנסיה של האישה.

מה זה פנסיה רעיונית?  

נציין גם כי עדיין לא בא האקטואר שהסכים לחשב לאישה “פנסיה רעיונית” (כמו שמחשבים לגבר “מדור רעיוני”).  למשל כאשר אישה גרה בדירה משלה ועימה גרים הילדים ואין לה בעצם הוצאות לשכירת מדור, עדיין רוב השופטים והדיינים אומרים שבגלל שהגבר חייב לפי הדת היהודית במדור, אז מחייבים אותו במדור רעיוני, כלומר כמה היתה האישה משלמת אילו היתה שוכרת דירה (למרות שיש לה דירה).

יש גם שופטים שאומרים שכאשר אישה נשארת לגור בדירה המשותפת והופכת בעלים שלה ב 100% – אז אם יש משכנתא הבעל צריך לשלם לה את המשכנתא חודשית כ”מדור רעיוני” למרות שמה שהוא משלם הופך להיות חלק משווי הדירה שנזקף לטובת האישה.

אם ככה אז אישה שלא עבדה ולא מיצתה את כושר ההשתכרות שלה, צריכה גם לאזן פנסיות לפי “פנסיה רעיונית”, כלומר כמה היתה יכולה לצבור בפנסיה אילו היתה יוצאת לעבוד או עובדת יותר.

השופטים והאקטוארים הפודלים שלהם

לכל שופטת משפחה יש את האקטואר המועדף עליה והיא ממנה את מי שבא לה ללא פיקוח.  כמובן שהאקטוארים שהם חברים של השופטת סוגרים מאחורי הקלעים איך התמונה צריכה להראות, והאקטואר מהנדס את חוות הדעת לפי מה שהשופטת הכתיבה לו בטלפון.

יש גם מקרים רבים ששופטים מקבלים בקשיש מהצד וצריך בלש פרטי כדי לגלות את זה.

אקטואר שמקבל משופטת כמו עידית בן דב ג’וליאן 300 תיקים בשנה של 5,000 ש”ח כל אחד מרוויח מאותה שופטת 1,500,000 בשנה, וזה רק משופטת אחת.  מה?…  היא לא תבקש ממנו בקשיש??  בטוח תבקש…

קצת הסברים של אבי יחזקאל במה מדובר

לדברי אבי יחזקאל באתרו “ניתן לקבל חוות דעת אקטוארית לחלוקת רכוש ואיזון משאבים בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המסמכים, פרט למקרים מורכבים”.

לדבריו, זו השיטה לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו:  על מנת לבצע את איזון המשאבים בין הצדדים, קיימות 2 קבוצות.
קבוצה ראשונה– חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים– (זכויות פנסיוניות שנצברו בקופות גמל, קרנות פנסיה חדשות, ותוכניות ביטוח).  קבוצה שנייה– חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות- (זכויות פנסיה שנצברו בהסדרי פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה וותיקות ובפנסיה תקציבית).

בקבוצה השניה, קרי חלוקת זכויות כספיות שנצברו באמצעות צבירת זכויות, חלוקת הזכויות בקבוצה זו מתייחסת לקרנות פנסיה וותיקות וכן להסדר פנסיה תקציבית.  צבירת הזכויות בקבוצה זו, הינה באמצעות צבירת זכויות בלבד, דהיינו, הזכויות שנצברו מיועדות לתשלומי פנסיה למי שמבוטח בקרן פנסיה ותיקה (שההצטרפות אליה נסגרה ב31.12.1994) מכוח תקנוני קרנות הפנסיה ו/או חוק הגמלאות לזכאים לפנסיה תקציבית, קרי: עובדי מדינה.

החוק קובע כי חלוקת הזכויות שנצברו לבן זוג בקרן הפנסיה הוותיקה ו/או בהסדר פנסיה תקציבית, תיהיה כדלקמן:
שלב ראשון:

בן הזוג רשאי להגיש לקרן הפנסיה ו/או למעסיק המשלם פנסיה תקציבית ( בד”כ המדינה), פסק דין הכולל את התנאים/הפרטים הבאים:

 1. מועד נישואין.
 2. מועד הפירוד.
 3. “משך התקופה המשותפת”.
 4. “השיעור להעברה”.
 5. שם הערכאה שנתנה את פסק הדין.

הגדרות:
תקופה הצבירה“-
לגבי מי שמבוטח בקרן פנסיה ותיקה: התקופה בעדה שולמו דמי הגמולים לקרן החל ממועד תחילת חברות בקרן ועד מועד הפירוד.
לגבי מי שמבוטח בפנסיה תקציבית- תקופת העבודה בה נצברו זכויות בפנסיה תקציבית עד מועד הפירוד.

תקופה משותפת
לגבי מי שמבוטח בקרן פנסיה ותיקה- התקופה בעדה שולמו דמי גמולים לקרן כאשר בני הזוג חיו במשותף.(מתחיל לא לפני תקופת הצבירה ומסתיימת לא אחרי מועד הפירוד).
לגבי מי שמבוטח בפנסיה תקציבית- תקופת העבודה בה נצברו זכויות בפנסיה תקציבית, כאשר בני הזוג חיו במשותף(מתחילה בלא לפני תקופת הצבירה ומסתיימת לא אחרי מועד הפירוד).
השיעור המשותף“- חלוקת התקופה המשותפת ב תקופת הצבירה.
השיעור להעברה“- זהו החלק היחסי של בן הזוג לשעבר מהפנסיה של בן הזוג.
דוגמא:
הבעל מבוטח בפנסיה תקציבית, במסגרת עבודתו החל מחודש ינואר 1990.
בחודש ספטמבר 1996 התחתן.
בחודש יולי 2013 התגרשו(וחודש זה נקבע כמועד הפירוד).

תקופת הצבירה– מחודש ינואר 1990 ועד לחודש יולי 2013, סה”כ 23.5 שנים.

תקופה משותפת– מחודש ספטמבר 1996 ועד חודש יולי 2013, סה”כ 18.8 שנים.

השיעור המשותף– תקופה משותפת מחולק בתקופת הצבירה- 71.6%.

התנאי הבסיסי- חלקה של האישה לא יעלה על מחצית ומשיעור המשותף דהיינו לא יותר מ 35.8%.

שלב השני-
העברת אישור פס”ד לגוף המנהל את קרנות הפנסיה ו/או למעסיק(המדינה-מנהלת הגמלאות).
הערה: טרם נקבע אילו מסמכים נדרשים להעברה לקרן ו/או למעסיק, ואופן הליך הרישום.
שלב שלישי-
קרן הפנסיה ו/או המעסיק המשלם פנסיה תקציבית יפעלו כדלקמן:

 1. תישלח הודעה לצדדים על קבלת פס”ד.(טרם נקבע מהות ההודעה ו/או מהות התשובה).
 2. תירשם הערה בחשבון הרשום על שם בן הזוג החוסך.

רישום הערה,
רישום הערה- הינו נדבך חשוב ביותר בחלוקת הזכויות הפנסיוניות בין בני הזוג מהסיבות המפורטות שלהלן:

 1. לבן זוג לשעבר – מועד תחילת קבלת קצבה מהגוף המשלם לבן הזוג לשעבר הינו בגין החודש שלאחר רישום ההערה, עד אז, הגוף המשלם- אינו מכיר בבן הזוג לשעבר.
 2. במקרה פטירה חו”ח של בן הזוג החוסך, קיימת הגנה לעניין קבלת פנסיית שארים לבן הזוג לשעבר, ככל שעומד בתנאים.
 3. רישום ההערה גורר הגנה על זכויות הפנסיה שצריכות להיות מועברות ע”ש בן הזוג לשעבר, כך שללא אישור של בן הזוג לשעבר, לא ניתן לבצע הפעולות שלהלן:
 1. משיכת כספים.
 2. נטילת הלוואה.
 3. קבלת קצבה בגין אותם כספים.
 4. שעבוד הכספים.
 5. דחיית קבלת קצבה.

בהתאם לכך, רצוי וכדאי לבצע את הליך רישום ההערה במהירות האפשרית.

שלב רביעי –
המתנה למועד הפרישה של בן הזוג ותחילת קבלת פנסיה חודשית, בהתאם לשיעור העברה שנקבע בפסק הדין.

עם קבלת הפנסיה ע”י בן הזוג, בן הזוג לשעבר יחל לקבל את חלקו היחסי.
פנסיית שארים לבן הזוג לשעבר
עד החלת חוק זה, קרן הפנסיה וחוק הגמלאות לא הכירו בזכאותם של בני הזוג לשעבר לפנסיית שארים.
בעקבות חוק זה, בן הזוג לשעבר זכאי לקבלת פנסיית שארים ובתנאי ש:
נרשמה זכאותו בפסק הדין לצורך קבלת פנסיית השארים.
קיימת תקופה משותפת של 120 חודשי תשלום.
מה יקבל בן זוג לשעבר במקרה מותו של בן הזוג החוסך לפניו?
בן הזוג לשעבר יקבל פנסיית שארים, בהתאם לשיעור העברה כפי שנרשם בפסק דין החל מ:
במקרה ומות בן הזוג החוסך לפני גיל פרישה- החל מגיל פרישה כחוק.
במקרה ומות בן הזוג החוסך לאחר קבלת פנסיית זקנה- החל מהחודש העוקב לחודש מותו.
כמה עולה ההכרה בבן זוג לשעבר כזכאי לקבלת פנסיית שארים זו?
הפחתת הפנסיה המלאה ב :
אם בן הזוג לשעבר הינו אישה-2.8%.
אם בן הזוג לשעבר הינו גבר- 1.2%.
דוגמא מספר 1:
נניח בן זוג חוסך שהגיע לגיל פרישה וצבר זכויות המקנות לו פנסיה בסך 5,000 ₪.
שיעור העברה בפסק הדין נקבע על 40%.
כמו כן, נקבע בפסק הדין כי לבת הזוג לשעבר קיימת זכאות לפנסיית שארים.
ראשיתסכום ההפחתה- 140=5,000 * 2.8%
חלוקת הפנסיה בין בני הזוג:
 בן הזוג החוסך יקבל-2,930 ₪ ( 5,0000*60% -140/2) 
5,000 X40%-140/2=1,930בת הזוג לשעבר תקבל-
גובה פנסיית שארים:
בת הזוג לשעבר תקבל- 60%*1,930= 1,158 ₪

וכאן תוכלו לקרוא את תגובתו של אבי יחזקאל, ה”פנסיולוג”, לטענתו של האבא הגרוש אמיר מלמד מדוע אין לפסול אותו כמומחה בתיק שנדון אצל הבהמה הפמיניסטית עידית בן דב ג’וליאן (שגרה בקרית אונו).

אבי יחזקאל תגובה אקטואר אינו תואר מוסדר 15-8-2021
Views: 179

One Comment

 1. דיברתי עם היטלר והוא ממש מתמוגג משמחה לשמוע שתורת הגזע שלו ממשיכה לזרוע את זרעיה למרות שכיום קוראים לה תורת המגדר.

  הייל היטלר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *