Connect with us

Hi, what are you looking for?

בית המשפט

פרי מנוביץ תליין גברים בהוצלפ גרם לאבא אילן גז לחתוך לעצמו את הצוואר. פרי מנוביץ” “הוצל”פ ומנגלה זה אותו דבר. תפקידנו הוא להמית עם גזים ובלי גזים. העיקר שימותו החייבים”

פרי מנוביץ רשם הוצלפ אכזרי המתעעל בגברים גרושים נכים
פרי מנוביץ רשם הוצלפ אכזרי המתעעל בגברים גרושים נכים

בהמשך לכתבתנו על הגרושה מהגהנום מיכל גז, גרושה מהגהנום 7: מיכל גז זייפה פס”ד כך שנראה כאילו קצבת תלויים . השופט חזי יחזקאל אליהו החליט לעצור את הליכי ההוצל”פ.  האבא אילן גז הגיע להוצל”פ עם ההחלטה והרשם הסדיסט פרי מנוביץ אמר לו שאין לו מה לחכות.

אילן גז חתך לעצמו את הצוואר.  הוצל”פ כפר סבא 12/10/2021.

ראו בהמשך החלטתו של השופט יחזקאל אליהו. רק ב 1/10/2021 הצליחה באת כוחו של אילן גז לשכנע את השופט יחזקאל אליהו לעצור את כל תהליכי ההוצל”פ שהרשם פרי מנוביץ מסרב לעצור.  חזי כתב שזה לפנים משורת הדין.  הבעיה היא שהאבא הלך עם זה להוצל”פ לבקשת במחלקת יישום החלטות לעצור את הכל, ופרי מנוביץ שלח לו הודעה דרך המזכירות בהוצל”פ לחזור הביתה ושאין טעם שיחכה לתשובה.

פרי מנוביץ רשם הוצלפ אכזרי המתעעל בגברים גרושים נכים

פרי מנוביץ רשם הוצלפ אכזרי המתעלל בגברים גרושים נכים – המנגלה של כפר סבא!!!!!

התוצאה היא שאילן חתך לעצמו את הצוואר ועוד כמה איברים בגוף.

עיכוב הליכים יחזקאל אליהו אילן גז

ואלו התמונות המחרידות:

1 Comment

1 Comment

  1. אבא גרוש

    אוקטובר 14, 2021 at 1:11 pm

    ליבי עם האבא אילן גז זכרונו לברכה, בהחלט יש שואה של אבות גרושים הלב נקרע למראה התמונות. לדעתי הלא מלומדת, האירוע נראה כמו נסיון לרצח באחריות כזו או אחרת. איני יודע אם החסינות המשפטית מתקיימת גם במקרים אילו. כאחד העם אני מזועזע עד עמקי נשמתי מהתמונות.

    עוד נשמה אומללה שנוספה לקטגוריה של אבות שנרצחו כאשר לעניות דעתי מדובר באלפים בשנה ואינה כוללת את אילו שבריאותם הפיזית והנפשית נהרסה ונותרו נכים לכל חייהם.

    תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

Subscribe

You May Also Like

Translate »