EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

איתן ארז לוכד בני ערובה בישראל וסוחט באמצעות עיכוב יציאה