EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הכלבלב מאור לוי עם יד על הנשק בתוך כותלי בית המשפט בחדרה מאיים על אודליה לוי לצאת מבית המשפט לאור דרישתה לראות את בעלה שנחטף פצוע לתוך בית המשפט