EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הניסיון להציג את שקמה ברסלר כאשה תמימה או כיפה אדומה המטיילת לה ביער לבד אשר אין לה חלק בחורבן המדינה הוא לא פחות מלעג לזיכרון ולאינטיליגנציה של כולנו