Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "יוספה ברק קריירה מחוסלת חובות מאות אלפי שקלים ו 3 כתבי אישום פליליים"

בית המשפט

עדנה קרנבל נאלצת לבזבז עוד זמן עיתונאי יקר על אושיית הזבל “יוספה ברק”.  הנ”ל משמשת דוגמא ומופת לתנועה הפמיניסטית ומסמלת את כל מה שמאפיין...

תגובות אחרונות

Subscribe

Translate »