EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ליוסי לובטון יש בן קוקסינל ושמו עומר לובטון גרנות.