Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "מפלה ליוספה ברק בתביעה נגד נוגה ויזל אדנקו סבחאת קבעה יופקד ערבון להוצאות המשפטיות של נוגה"

בית המשפט

עדנה קרנבל נאלצת לבזבז עוד זמן עיתונאי יקר על אושיית הזבל “יוספה ברק”.  הנ”ל משמשת דוגמא ומופת לתנועה הפמיניסטית ומסמלת את כל מה שמאפיין...

תגובות אחרונות

Subscribe

Translate »