אלמוג תירם יושב בבית המשפט ושומר על מכונת הפקס

עו”ד סיוון עטיה ועמית איסמן דפקו עבירת זילות לאדם בן 70 עמנואל זאבי ששלח פקס לבימ”ש כ”ס בו כתב שהשופט עמית פרייז נבל שמייצר פשיעה כדי לעודד פרנסה לשופטים. איתן קורנהאוזר הרשיע בלי שעמית פרייז ראה את הפקס “המזלה” אותו

לפנינו הרשעה מרושעת ומיותרת לחלוטין של השופט איתן קורנהאוזר של אדם בן 70, עמנואל זאבי אשר נפגע ממערכת המשפט, וגם בנו נפגע, ספציפית מהשופט עמית פרייז, אשר לטענתו מעודד פשע כדי לייצר עבודה למערכת המשפט.  עמנואל זאבי שלח פקס…

Continue reading
Translate »