Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "קשירת קשר פלילית בין ברק לייזר אפי נוה והשופט יוסף אלרון"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

באדיבות הפרקליטות מירב גבע ואושרה גז (פמת”א) ששלחה חוקרים למשרדו של עו”ד ברק לייזר היועמ”ש של הנהלת בתי המשפט הופצו חומרים מטלטלים. בין השאר...

תגובות אחרונות