EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רועי טל מעצרו על פדופיליה מוכיח שכל העובדים הסוציאלים סוטי מין ופדופילים