Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "תחקיר זמן אמת ברק לייזר סחר במידע על תכנית הנאנסות מכתת המדרשה לפילוסופיה שתפרו תיק לעוד אורי דניאל"

בית המשפט

ב 26/10/2021 נפתחה עונת תחקירים בערוץ 11 של אבי עמית, זמן אמת.  התחקיר הראשון התמקד בהדלפות של חומרים חסויים על מעלילניות שווא שפיברקו תלונות...

תגובות אחרונות

Subscribe

Translate »