ספטמבר 28, 2021

הקתדרא של עדנה קרנבל לחקר השפיטה

עדנה קרנבל העיתונאית הכי אמיצה במדינת ישראל

טל פפרני נותן משמנורת לכל אישה גם אם העוס אומרת שהאמא אלימה צועקת ושורטת את הילדים