EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

סחטנות כתובה 2: טוען רבני יהודה אבלס נכדו של גבלס מפרסם בריש גלי שיעזור לכל אישה להעליל אלימות על הבעל כדי לסחוט כתובה ולמנוע הכרזתה כ”מורדת”

גרושות “יקרות”. בא לכן לקבל כתובה? אתן חושבות שמגיע לכן כסף עבור שירותי המין שהענקתם לבעל? היהדות דאגה לסדר לכן פיצוי נאות בגין שירותי המין שלכן כנשים, וזה נקרא ה”כתובה”. כך ביהדות מכשירים זנות חוקית, ובמקום לקרוא לזה “אתנן עבור שירותי מין” קוראים לזה כתובה. מי שמבקשת כתובה היא זונה, והיא צריכה טוען רבני שיסדר לה את כספי הזנות של הכתובה. הנה לפניכם טוען רבני יהודה גבלס (אופס…. אבלס) שלא מתבייש לפרסם שכל מי שפונה אליו הוא ידריך אותה איך להעליל תלונות שווא על הגבר כדי לסחוט כתובה.

יהודה אבלס טוען רבני מבית המדרש של גבלס.  פסיכופט שמעליל אלימות על גברים כדי לסחוט מהם כתובה
יהודה אבלס טוען רבני מבית המדרש של גבלס

אם את סבורה שמגיע לך 180,000 ש”ח, 300,000 ש”ח ואפילו חצי מיליון ש”ח על זה שמצצת לבעלך ופתחת לו את הכוס יש לנו המלצה חמה עבורכן: הטוען הרבני יהודה אבלס. קראו את הטקסט הפרסומי שהוא פרסם. לדבריו הוא יכול להוציא לכל אישה כתובה בכל בית דין רבני. מה הסוד? להעליל על הגבר שהוא אלים. מאוד פשוט והוא גם כותב את זה שחור על גבי לבן. להלן הטקסט. שימו לב שהטקסט מתחזה להיות כתבה אינפורמטיבית נייטרלית, עם כותרת מפתה לקריאה ונייטרלית : “מה ההשלכות של אישה מורדת”. אבל בסוף הטקסט הוא כותב “טוען רבני  יהודה אבלס יוכיח עבורכם בבית הדין הרבני כי אין מקום להכריז עליכן כאישה מורדת, ואדרבה יש להכריז על הבעל כבעל מורד”.

מה הסוד? גם את זה יהודה אבלס (גבלס) מגלה: אם “הבעל רועה זונות או שמדובר בבעל אלים, הרי שלא יכריזו על האישה כאישה מורדת”. כלומר: כל מי שפונה ליהודה אבלס הוא ידאג לסדר לאישה טענה שהבעל אלים, והופה…. מאה אלף, מאתיים אלף, חצי מיליון ש”ח בקופה מענק מבית הדין הרבני. שימו לב למילים “תוכן מקודם”…. שזה אומר שגבלס שילם עבור פרסום הטקסט הזה.

מה ההשלכות של אישה מורדת

אישה מורדת תוכרז לאחר שהאישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה, אך מה ההשלכה של הכרזה זו? האם ניתן למנוע את ההכרזה על האישה כמורדת

אישה מורדת מפסידה כתובה. ההשלכה המרכזית שיש מהכרזת האישה שהינה אישה מורדת הוא על הפסד הכתובה, שכן אישה מורדת אינה זכאית לקבל את הכתובה. לפעמים סכום הכתובה הינו גבוה מאוד, כך שבכך שהאישה נחשבת מורדת היא מפסידה סכום כסף גדול.

אישה מורדת – הפסד מזונות אישה. בהתאם להלכה האישה זכאית לקבל מהבעל מזונות אישה כל זמן שהם נשואים, חיוב זה כולל חיוב הבעל לספק לאישה ביגוד, מדור, וכל צרכיה של האישה. אלא, שעם הכרזה על האישה כאישה מורדת האישה מפסידה את הזכות לקבל מזונות אישה. חשוב להדגיש כי אף שאישה מורדת אינה זכאית לקבל מזונות אישה, הרי שהיא זכאית לקבל מזונות עבור הילדים, שכן החיוב של האב לשלם מזונות ילדים אינו מושפע כלל האם האישה מורדת אם לאו.

בעל מורד. אמנם אנו מכירים יותר טוב את המושג של אישה מורדת, אך צריך לדעת כי קיים גם “בעל מורד” – במקרה בו הבעל הוא שמסרב לקיים יחסי אישות יכריזו על האיש כבעל מורד. ההשלכות בהכרזה זו יהיו זהות להשלכות של אישה מורדת, כך שככל והבעל יוכרז כבעל מורד, הרי שהבעל יהיה חייב לשלם את הכתובה ודמי מזונות אישה.

בעל ואישה מורדים. מה קורה במקרה בו גם הבעל מורד ומסרב לקיים יחסי אישות עם האישה וגם האישה מורדת בבעל ומסרבת לקיים יחסי אישות. במקרה זה האישה תפסיד את “תוספת הכתובה” והבעל יהיה חייב לשלם לאישה את “עיקר הכתובה” בלבד. יש לציין כי הכסף המשמעותי בכתובה הוא התוספת כתובה ואילו עיקר הכתובה מסתכם בסכום של אלפי שקלים בודדים בלבד.

אישה מורדת עם סיבה מוצדקת. במקרה בו לאישה יש סיבה מוצדקת לכך שהיא מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל, כגון שהבעל רועה זונות או שמדובר בבעל אלים, הרי שלא יכריזו על האישה כאישה מורדת. נמצא שהכרזה על האישה כמורדת תיעשה רק במקרה שהאישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל כשאין לה סיבה מוצדקת למעשיה.

איך מונעים הכרזה על אישה מורדת. ככל וקבלתם תביעה של אישה מורדת רצוי מאוד להתייעץ עם טוען רבני הבקיא היטב בהלכות מורדת, בכדי שהוא יסייע לכם בהליך זה. טוען רבני  יהודה אבלס יוכיח עבורכם בבית הדין הרבני כי אין מקום להכריז עליכן כאישה מורדת, ואדרבה יש להכריז על הבעל כבעל מורד.

https://thepulse.co.il/index.php/63201-2021-03-24-09-18-44

Views: 15

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *